Good day everybody, we are nearing the end of a very challenging year.
R

Evaluations

We started with evaluations at The Coves Reading Centre, you will be receiving the results middle of November.

Our Schoemies Centre will be starting with evaluations on 8 November.

Ons ster van die maand:

Ons is baie trots op Lia in graad 4 wat haar leesspoed opgebring het tot by 130 woorde per minuut.

 

Hou so aan Lia!
reading therapy

Interesting things we do at the reading centre:

“Handle” terapie by die leessentrum:

“Handle” oefeninge omsluit ‘n verskeidenheid van oefeninge wat die onderlinge mikrosisteme van die liggaam versterk om sodoende die makrosisteem optimal te laat funksioneer. Menslike funksionering is sistemies van aard, m.a.w al die sisteme in die liggaam werk saam en vorm so ‘n geheel of ‘n eenheid.

Met behulp van hierdie oefeninge word die swakker mikrosisteme sterker gemaak om so die algehele funksionering van die leerling te bevorder.

Voorbeelde van Handle terapie.

Rope turning:

Hierdie aktiwiteit bevorder interhemisferiese intergrasie, differensiasie, propriosepsie, kinestesie en ritmiese sinkronisiteit.

rope-therapy

Sunrise – sunset:

Hierdie aktiwiteit bevorder middellyn kruising en interhemisferiese integrasie met ritmiese sinkronisiteit. Dit verminder ook tas sensitiwiteit en bevorder spiertonus deur geantisipeerde beweging van die bal wat op die arms en hande rol.

reading therapy

Voorgestelde boeke vir die kleinspan:

}

When do we close?

Both reading centres will be closing on Friday 10 December. We will restart in January, specific date to be confirmed.

l

Re-registration for next year:

A letter will be sent out for re-registration of your child for 2022. This will include a R 250 fee in order to secure your child’s spot in the class for next year as well as assist us in scheduling classes for next year. Our class times will be staying the same for next year.

End of the year party

We will be having our end of the year party on Friday 26 November from 3 – 5 at Juffrou Trudie’s house in the Coves.

Please let Lani or myself know whether you will be able to attend the party.

Leesgroete

Trudie, Tasz en Lani
Let’s read

Tell me and I forget,
Teach me and I remember,
Involve me and I learn.

Benjamin Franklin